• Lid worden?
    Profiteer van onze lage lidmaatschapskosten! Lid worden? Mail hiervoor naar kpstpaardenstamboek@gmail.com
  • Merrie- en veulenkeuring 2019
    De foto's van de merrie- en veulenkeuring staan online!
  • KPST op Facebook
    Volg ons op Facebook zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws!

Merrie- en veulenkeuring 2019

Zaterdag 24 augustus heeft de merrie- en veulenkeuring plaatsgevonden. Het was een zonovergoten dag en vooral een geslaagde KPST keuringsdag! De jury keurde de paarden zonder programmaboekje, waarin de eigenaar en de afstamming van het paard vermeld staan. De foto’s staan op de website en Facebook.

Larissa van de Beemd eerste officiële Klassieke Gelderlander-kampioene


Het ras Klassiek Gelderlander paard blijft behouden

Dankzij de Tweede Kamer heeft het KPST, het stamboek voor dit al eeuwen lang beroemde paardenras (bijlage), eindelijk de belangrijke overheidserkenning op grond van de Europese regelgeving gekregen. Hierdoor mag het stamboek o.a. officiële paardenpaspoorten uitgeven waarin ook de afstamming van het paard vermeld staat. Dit is met name van belang voor instandhouding van de bloedlijnen en erfelijke eigenschappen van een zeldzaam huisdierras.De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die namens de Nederlandse overheid de stamboekerkenningen verleent, heeft op 25 juli 2019 het Klassiek Paarden Stamboek (KPST) erkend als stamboek voor het ras Klassiek Gelderlander paard.

De Tweede Kamer zet zich al meer dan 10 jaar in voor het behoud van de bloedlijnen van dit ras, uit het oogpunt van behoud van biodiversiteit en vanwege de voortreffelijke eigenschappen van dit Nederlands cultureel erfgoed. Het Klassiek Paarden Stamboek is de Tweede Kamer erkentelijkvoor de jarenlange steun en de stamboekerkenning waartoe dit uiteindelijk heeft geleid.

De erkenning is belangrijk voor een (paarden)stamboek omdat deze het recht geeft Europees erkende paardenpaspoorten uit te geven. In een paspoort van een paardenstamboek staan ook afstammingsgegevens. Erkenning betekent ook toezicht. Als een stamboek door de overheid is erkend, dan geeft dat de paardeneigenaren het vertrouwen dat de vermelde afstamming juist is en dat ook de overige gegevens zoals de geboortedatum en de fokker kloppen. Dit verhoogt de handelswaarde van de gefokte dieren. www.rvo.nl/actueel/praktijkverhalen/eerste-fokprogramma-verstuurd.

Op grond van een uitspraak van de hoogste rechter in Nederland mag het KPST de oorspronkelijke naam “Gelders paard”niet gebruiken, omdat hiervoor aan het KWPN (Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland)eerder erkenning is verleend. Daarom gebruikt het KPST de internationale benaming “Gelderlander” met de toevoeging “Klassiek”om aan te geven dat het hier het authentieke ras betreft met de oorspronkelijke bloedvoeringseis.Toen de strenge selectie van het paard in de landbouw wegviel door de opkomst van de tractor en er gekruist werd met heel andere rassen, is door het toenmalige paardenstamboek in 1964 deze Gelderse bloedvoeringseis ingesteld om het brave karakter, de goede gezondheid, enz. van dit Nederlandse paardenras veilig te stellen.

Het KPST is nu erkend als moederstamboek voor het Klassiek Gelderlander paard (het vroegere Gelderse landbouwtuigpaard en landbouwrijpaard, inclusief de Gelderse bloedvoeringseis). Het KWPN is nu erkend als moederstamboek voor Gelderse paarden, die lijken op een Gelders paard maar waarbij een Gelderse bloedvoering er niet toe doet. Bij het KPST is de bloedvoering essentieel voor de vraag of een paard tot het ras behoort. Door het KWPN werd in 2016 zelfs een afgekeurde rijpaardhengst -met slechts 12,5% Gelders bloed in de afstamming –overgeheveld naar het Gelders paard en daar ook nog kampioen gemaakt. Het zijn dus twee fundamenteel verschillende “rassen”.

Informatie over wat het Klassiek Gelderlander paard is vindt u op http://www.gelderlanderhorse.nl/nederlnd/13-Paard_Spul-januari08.pdfDit artikel en een daarop volgende tv-uitzending van Omroep Gelderland hebben geleid tot de nagenoeg unanieme uitspraak van de Tweede Kamer op 12 februari 2008 “dat behoud van bloedlijnen van dit ras uit het oogpunt van behoud van biodiversiteit gewenst is”.Het KWPN is het hier niet mee eens. Het KWPN heeft niet alleen de eis van een Gelderse bloedvoering in1998 afgeschaft, maar heeft zich daarna ook verzet tegen overheidserkenning voor een stamboek dat de genetische eigenschappen van dit Nederlands erfgoed voor de toekomst veilig wil stellen.

Nu het KPST een officieel erkend stamboek is, roept het de eigenaren van paarden met nog veel Klassiek Gelderlander bloed in de afstamming op om dit te melden. Voor vragen hierover kunnen zij contact opnemen met Anton van Lijssel, tel 0493-342350, e-mail lijssel@iae.nl.

Op Prinsjesdag wordt de koets van de koning dit jaar getrokken door paarden van de Koninklijke Stallen met een Klassiek Gelderlander bloedvoering. Dankzij de nu verleende stamboekerkenning kan dit Nederlands genetisch erfgoed voor de toekomst behouden blijven. Dat maakt de rijtour op Prinsjesdag dit jaar nog feestelijker.

Namens het KPST

R. van Lutterveld

voorzitter

Tel. 0616064214

E-mail info@kpst.nl


Het KPST op Facebook!

Like de pagina en blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom het stamboek.