Nieuwsbrieven

Erkenning KPST

Het Klassiek Paardenstamboek (KPST), dat erkenning als moederstamboek voor het Gelders paardenras nastreeft, heeft een belangrijke overwinning behaald. Het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) dat al jaren weigert om de overheidserkenning te verlenen is op 9 april 2014 door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de hoogste rechter in Nederland op dit terrein, in het ongelijk gesteld en moet zelfs de proceskosten van het KPST betalen.

Binnen drie maanden moet de stamboekerkenning zijn verleend. Tenzij het aantal paarden van het KPST niet groot genoeg zou zijn om het ras in stand te houden, want dat kon de rechter onvoldoende beoordelen.

Europese regelgeving in praktijk

De stamboekerkenning in Nederland is gebaseerd op de Europese regelgeving die positieve bepalingen heeft voor de instandhouding van zeldzame rassen. In de ons omringende landen zijn stamboeken voor veel kleinere zeldzame paardenrassen erkend en soms zelfs gesubsidieerd. Ook in Nederland zijn met succes kleinere stamboeken voor andere zeldzame huisdierrassen opgericht en uitgebouwd. De stamboekerkenning wordt door het KPST dan ook met vertrouwen tegemoet gezien.

Erkenning snel afhandelen

Het KPST hoopt wel dat deze stamboekerkenning zo snel mogelijk wordt verleend, want het fokseizoen 2014 is al begonnen en het zou jammer zijn als nog meer oude bloedlijnen van dit zeldzame ras zouden uitsterven.

Bovendien zijn er over heel Nederland verspreid diverse eigenaren van Gelderse paarden die de doelstelling van het KPST onderschrijven, maar die met hun paarden alleen willen fokken binnen het kader van een officieel erkend stamboek dat een paardenpaspoort mag uitgeven.

KPST

Het KPST voldoet al aan de streefnorm m.b.t. inteelt, iets wat voor een zeldzaam huisdierras heel belangrijk is. Het KPST houdt jaarlijks keuringen voor dekhengsten en voor andere paarden op basis van de originele bloedvoeringseisen die in 1963 voor het Gelders paard zijn vastgesteld. Het KPST is financieel gezond. Ondanks de economische crisis is het KPST de laatste jaren gegroeid in ledental en in aantal paarden en geboren veulens.

Rasstandaard voor Nederlands cultureel erfgoed

Het Gelders paard behoort niet alleen tot het Nederlands cultureel erfgoed, maar is ook heel geschikt voor sport en recreatie zowel onder het zadel als aangespannen. Het staat vooral bekend om zijn goede karakter o.a. voor de Gouden Koets. De raskenmerken worden via de Gelderse bloedvoering aan de nakomelingen doorgegeven. Het moederstamboek van een ras bewaakt de rasstandaard, waaraan eventuele dochterstamboeken zich te houden hebben.

Klik hier voor het artikel van de Paardenkrant (publicatie 6 augustus 2014).